05. Els inicis de la indústria ceràmica

1953-ca.1970

A mitjan dècada dels anys cinquanta, més concretament en 1953, es va instal·lar a l’edifici la fàbrica de taulells La Esmeralda. Aquesta és la primera indústria ceràmica de què tenim notícia, documentació i testimonis en aquesta localització.

El canvi d’ús va requerir una adaptació, de la qual destaca la construcció del forn àrab que encara avui dia es conserva. Es tracta d’un forn amb dues cambres cobertes amb voltes i un diàmetre d’uns tres metres.

Segons testimonis orals, la cocció es completava amb un forn de passatges, un complex sistema semisoterrat del qual potser es conserva la part subterrània. També trobem encara altres indicis d’aquesta indústria, com unes xicotetes basses de decantació amb una màquina d’amassar argila o un “bombo” per a moldre esmalts.

No molts anys després de l’obertura de La Esmeralda, la indústria va abandonar l’edifici per a traslladar-se a unes instal·lacions més àmplies i modernes. La següent empresa en comptar amb seu al C/Pintor Ferrer va ser Azulejos AFA, que es va establir a l’edifici l’any 1965, tot i que el seu pas per aquest tampoc va ser massa llarg.